Philadelphia-Reading Railroad Excursion Routes, 1874

https://exhibits.lib.lehigh.edu/exhibits/miles-rock/0400-35-01-Railroad-Excursion-Routes_001.jpg

Philadelphia & Reading Railroad: Illustrated Excursion Routes to Summer Resorts (Philadelphia: Allen, Lane & Scott, 1874).